Latest ads

Record Date

HK01

Vượt biển ngày 11 tháng 6 năm 1977 tại Bình Tuy Phan Thiết. Vào HK sinh thêm 1 người, tổng cộng 20 người. Tàu Buôn Singapore vớt đưa vào HK nên không ...

Boat Record

07/08/2019